Μενού Κλείσιμο

Organising Committee

 • Prof. Orhan Yenigün, (chair), Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkiye, yeniguno@boun.edu.tr
 • Prof. Ioannis K. Kalavrouziotis, (co-chair), Hellenic Open University, Patras, Greece, ikalabro@eap.gr
 • Dr. Andreas Angelakis, Institute of Iraklion, National Foundation for Agricultural Research (N.AG.RE.F.), 71307 Iraklion, Hellas, info@a-angelakis.gr
 • Prof. Xiao Yun. Zheng, Hubei University, China, zhengxy68@163.com
 • Prof. Nadim Copty, Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkiye, ncopty@boun.edu.tr
 • Prof. Burak Demirel, Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkiye, burak.demirel@boun.edu.tr
 • Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, Metropolitan of Bursa, Abbot, Holy Trinity, Patriarchal & Stavropegial Monastery
 • Dr. Petros Kokkinos, Hellenic Open University, Patras, Greece, pkokkin@upatras.gr
 • Prof. Turgut T Onay, Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkiye, onayturg@boun.edu.tr
 • Prof. Symeon Paschalidis, Patristics & Hagiography, Aristotle University of Thessaloniki, spaschal@past.auth.gr
 • Dr. Merve Tunali, Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkiye, merve.tunali@boun.edu.tr
 • Ekavi Issari (MSc.), Hellenic Open University, Patras, Greece, isariek@gmail.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο